Technologieën 2018-02-28T22:55:55+01:00

Koch Membrane Solutions

PURON MP

Deze nieuwe techniek brengt een unieke combinatie van Ultra Filtratie membraantechnologie op de markt: drukgedreven, verstevigde membranen. Tot op heden waren de keuzes beperkt tot dure buisvormige UF membranen, gevoelige gesponnen UF membranen in een drukbuis of verstevigde membranen in een membraantank. Door de unieke eigenschappen van de verstevigde membranen en de drukgedreven membranen te combineren is de PURON MP technologie ontstaan.

De voordelen zijn:

• Enkelzijdig gepot, dus vuil kan altijd fysisch verwijderd worden
• Verstevigd membraan, dus geen gedoe met membraanintegriteit
• Kan hele hoge drogestofgehaltes aan
• Wordt Dead End bedreven, dus een kleine concentraatstroom
• Laag energiegebruik
• Ook geschikt voor inbouw in plaats van andere verticale UF systemen

Applicaties van de PURON MP liggen met name in de behandeling van (zoet of zout) oppervlaktewater en effluent. Deze applicaties hebben gemeen dat de waterkwaliteit periodiek zeer slecht is. Conventionele behandeling met zandfilter en niet verstevigde UF zal niet altijd werken. Het zandfilter slaat dicht of laat veel zwevende stoffen door. Hierdoor vervuilt de UF die daarna chemisch gereinigd moet worden. Niet bij de PURON MP, deze membranen blijven doordraaien ook bij hogere belastingen. Het kan zijn dat u deze eigenschap 90% van de tijd niet nodig heeft, maar u kunt die andere 10% eenvoudigweg niet zonder uw water.
De PURON MP modules worden onder andere gebruikt door een grote kolencentrale in Eemshaven, waar zeewater wordt behandeld. Eerdere membranen vertoonden ophoping van slib na verloop van tijd, waardoor zij snel vervangen moesten worden. Met PURON MP is dat verleden tijd, de verwachting is dat zij twee maal zo lang mee gaan als de vorige membranen die gebruikt werden. Het systeem is voor de ombouw niet aangepast, alleen de aansluitingen van de modules aan het skid zijn vernieuwd, naast wat kleine wijzigingen in de besturing.

PURON MBR

Voor debieten groter dan een paar m3/hr is het niet zinvol met drukgedreven membranen te werken, het energieverbruik van die techniek is te hoog. Vandaar dat sinds de jaren 90 ondergedompelde membranen zijn ontwikkeld. In plaats van het water naar de membranen te brengen, zijn de membranen naar het water gebracht.
Ondergedompelde MBR technologie van KMS zuigt het schone water uit het biologische slib door de (verstevigde) rietjes heen. Het voordeel is dat de koeklaag van slib op het membraan het water voorfiltreert, zodat het membraan veelal schoon water te filtreren heeft, wat de noodzaak tot reinigen verminderd en de levensduur verlengt. Daarnaast wordt het slib in beweging gehouden door beluchting aan de onderzijde van de module. Dit is een zeer energie efficiënte wijzen van het bedrijven van een MBR, vandaar dat ondergedompelde MBR technologie voor alle grote MBR projecten in de wereld wordt toegepast.
Naast de ‘gewone’ ondergedompelde membranen van KMS is sinds een aantal jaren de LE module op de markt gebracht, wat staat voor Low Energy. Door toepassing van een totaal ander beluchtingsconcept, gecombineerd met het plaatsen van extra wanden om iedere membraanbundel, is nog minder energie nodig om deze membranen schoon te houden. Daarnaast zijn deze modules nog minder gevoelig voor vervuiling en kunnen zij hogere drogestof gehaltes aan.

SERVICE

Vaak is er naast membranen ook behoefte aan wat dienstverlening: hoeveel membranen zijn er nodig, hoe bouwen we ze op de juiste manier in, hoe zit de besturing in elkaar en welke pompen en blowers zijn nodig om dit project succesvol te laten zijn. Juist hier is veel ervaring opgedaan in de loop der jaren, dus deze services leveren we graag aan u. Ook nadat het systeem goed is opgeleverd zijn wij u graag van dienst, door periodiek met u en uw operators in gesprek te blijven over de zaken die zij tegenkomen bij het bedrijven van de MBR. Niet alleen het membraangedeelte, maar ook en zelfs met name het biologische gedeelte van de MBR komt dan aan bod. Hierdoor blijft uw systeem optimaal draaien en kan de levensduur van de membranen aanzienlijk verlengd worden.

Neem contact op…

CONTEC Borstelzeef

De Contec Borstelzeef is een fijnzeef (0,8 – 6 mm) voor huishoudelijk en industrieel afvalwater.

De technologie verwijderd de vervuiling op een unieke manier van het zeefoppervlakte. Via een roterende as vegen 6 borstels het oppervlakte schoon, en deponeren het vuil in een goot. Deze goot kan voorzien worden van een conveyer en zelfs van een pers zodat u het vuilgoed zeer droog kunt afvoeren. Er zijn al CONTEC borstelzeven van een paar kubieke meters per uur tot systemen met een capaciteit van meer dan 1000 m3/hr. Deze borstelzeven zijn zeer robuust uitgevoerd, explosie proof als het moet, eenvoudig te onderhouden en eenvoudig te plaatsen. Met de CONTEC borstelzeef wordt huishoudelijk afvalwater ontdaan van haren, slib van brokken, afvalwater van plastic etc. Om draadalg vorming aan de schone zijde van het filter te voorkomen kan een sproei installatie worden gemonteerd, die dan slechts enkele m3 proceswater per dag onder 3 bar verbruikt.

Karakteristieken van de CONTEC borstelzeven zijn:

• Ronde gaten, dus gegarandeerde afscheiding van de deeltjes
• Zeer laag energieverbruik
• Zeer laag sproeiwater verbruik onder lage druk
• Eenvoudig in onderhoud
• Water maakt een hoek van 90 graden, ideaal voor vezelachtig materiaal (haren, vezels etc.)
• Flexibele uitvoering: aan- en toevoer in willekeurige richting mogelijk
• Korte levertijd, made in Germany
• Proefinstallatie mogelijk
• Altijd in roestvaststaal, 304 of 316 naar uw wens
• Filterpers eenvoudig te integreren eventueel zelfs met naspoeling filtermateriaal
• Zeer robuust

De CONTEC borstelzeef is in Nederland toegepast bij onder andere Waterschap Rijn en IJssel (voor een MBR en een NEREDA installatie), een afvalverwerker in Amsterdam en een grote ultra puur water installatie in Emmen.
U bent uitgenodigd om met ons deze referenties te bezoeken om te zien hoe CONTEC uw waterbehandeling kan verbeteren.

Neem contact op…

UET Technologie

Chemicaliën Vrije koeltorenwater behandeling

Een koeltoren is in staat om een waterstroom te koelen door wat water te verdampen. Om te voorkomen dat de zouten zich zo ver concentreren in het water dat er een neerslag wordt gevormd, worden er chemicaliën aan het water toegevoegd. Ter voorkoming van biologische groei in het water (waaronder Legionella) worden weer andere chemicaliën toegevoegd aan het water. Nadat het water 2 a 3 keer is ingedikt wordt het water veelal geloosd op het riool, voorzien van deze chemicaliën.

Als men goed gaat kijken naar de koeltorens, de warmtewisselaars en het leidingwerk zal men toch vaak neerslag zien, en er worden nog regelmatig overschrijdingen van de legionella normen gemeten.
De ChemFree technologie van UET uit Israël is ontwikkeld met een andere visie. Waarom vechten tegen de natuurlijke drang van het water om een neerslag te vormen. Waarom geven we het water niet een plek waar het mag doen wat het zo graag wil. Met deze visie is de ChemFree technologie ontwikkeld, alweer ruim 25 jaar geleden. Deze technologie heeft duizenden referenties over de hele wereld, met name in landen met een groot watertekort. Nu wordt deze technologie eindelijk in de Benelux geleverd, via het Aqua Innovation Network.

De techniek is eenvoudig: het water wordt door een stalen buis gevoerd die een kleine negatieve lading heeft. Positief geladen ionen worden aangetrokken door deze buis, waaronder de neerslag vormende metalen Calcium en Magnesium, maar ook bijvoorbeeld Silica. Deze metalen worden voor een deel neergeslagen in deze reactor, en worden periodiek (2 – 4 maal per jaar) met de hand verwijderd. Midden in de buis wordt een titanium staaf geplaatst, die onder een kleine positieve lading wordt gebracht. Het in het water aanwezige chloride wordt hier omgezet tot hypochloriet, wat een uitstekende desinfectie tot gevolg heeft.

Een eerste referentie in Amsterdam draait al sinds oktober 2016 met zeer goede resultaten. De indikking is van 2,1 naar 10 gegaan (geleidbaarheid in het circuit nu 6000 uS/cm), historische vervuiling (scaling en biologie) in de koeltorens en de warmtewisselaars is verwijderd, biologische getallen zijn uitstekend en voor de eerste keer sinds er gemeten is, is het legionella gehalte Non Detect (< 50 / liter). De inlaat van de koeltorens blijft schoon, ook de bak in de koeltoren vertoond geen vervuiling meer. De operationele kosten zijn met 83% afgenomen, meer dan 40% voedingswater besparing en > 90 % minder afvalwater. De terugverdientijd van dit project bedroeg minder dan 1,5 jaar. Kortom, deze klant is zeer tevreden met dit resultaat.

Eind 2017 zal de bank met de Oranje Leeuw nu ook groene trekjes vertonen, zij hebben toegezegd deze techniek te implementeren in één van hun datacentra. Hiernaast zijn trajecten bij een aardappelfabriek,meen kaasfabriek en een Telecombedrijf gestart om te komen tot een forse besparing op water, chemicaliën en energie.
Dat laatste is nog wel opvallend: een warmtewisselaar die niet meer voldoende capaciteit kan leveren geeft aan twee kanten een energieverlies. Allereerst zal de recirculatiepomp meer moeite moeten doen om het water rond te pompen. Daarnaast is er een veel groter energieverlies als het koelproces niet meer voldoende capaciteit heeft. Vaak is er een koelmachine gekoppeld aan een koeltoren. Als deze machine warmer medium toegevoerd krijgt zal er een enorme extra energie vraag zijn om het medium weer te condenseren. De kosten van dit energieverlies zijn zo hoog dat de kosten van het water en de chemicaliën daarbij in het niet vallen. De ChemFree technologie is in staat om uw koelsysteem weer vrij van scaling te krijgen en te houden.

Wij komen graag bij u langs om uitleg te geven over deze technologie. Daarnaast kunnen wij met u onze referentie in Amsterdam bezoeken, waar u met eigen ogen kunt zien hoe eenvoudig de techniek en hoe enthousiast de klant is.

Neem contact op…